Logowanie   |    e-Dziennik   |    Mapa strony   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4 | Tchnikum Nr 3 | ZSZ Nr 2
English version...
Więcej zdjęć Szkoły... Nasze Filmy...
TECHNIK INFORMATYK | TECHNIK TELEINFORMATYK | TECHNIK ELEKTRONIK | TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
e-poradnia psychologiczno pedagogiczna - dla ucznia i rodzica
UM Tychy
Strona Główna Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Witaj w nowoczesnej szkole z tradycjami!

Aktualno¶ci

Paczki dla Przedszkola Specjalnego

18.12.2014

 

Uczniowie technikum i gimnazjum w dniu 17 grudnia przekazali paczki ¶wi±teczne dla Przedszkola Specjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. Paczki zostały wręczone na ręce pani wicedyrektor przedszkola, która bardzo ucieszyła się z maskotek dla swoich podopiecznych.

 

 

Finał Szlachetnej Paczki ZS4

13.12.2014

 

 

Komentować?

 

Nie trzeba...

 

Ogromne PODZIĘKOWANIA!

 

...dla wszystkich...rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i przyjaciół

którzy pomogli nam przygotować tak ogromn± paczkę.

 

Kochani...

 

Dziękujemy...

...za Wasze wielkie serca.

 

Trening piłkarzy GKS-u Tychy

13.12.2014

 

Dzisiaj w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego odbył się ostatni trening piłkarzy GKS-u Tychy w tym roku kalendarzowym. W zajęciach brał udział nowy sztab szkoleniowy z trenerem Tomaszem Hajto, dyrektorem sportowym Marcinem Adamskim. Trening funkcjonalny poprowadził trener przygotowania fizycznego dr Marcin Popieluch. Panowie Tomasz Hajto i Marcin Adamski wpisali się do pami±tkowej kroniki szkoły. W¶ród trenuj±cych piłkarzy był uczeń ZS nr 4 - Rafał Grzech.

 

 

Wykład na temat szyfrowania danych

11.12.2014

 

W pi±tek 5 XII uczniowie klas informatycznych mieli okazję wysłuchać wykładu na temat szyfrowania i ochrony danych. Wykład poprowadził Pan dr inż. Jarosław Karcewicz reprezentuj±cy Wyższ± Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach.

Szlachetna Paczka

09.12.2014

 

Robi się... dzieje się... zbiera się...

Tak wygl±da nasza paczka po dwóch tygodniach.

 

 

Zapraszamy - przył±czcie się do nas!

Razem możemy więcej!

W pi±tek się pakujemy... Do tego czasu przyjmujemy każd± pomoc...

 

Niech MIKOŁAJ będzie z WAMI !!!

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę stałego dostępu do Internetu

05.12.2014

 

Zaproszenie do złożenia oferty
na usługę stałego dostępu do Internetu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach.

Finał Konkursu Jesienny Ogród Sztuk

29.11.2014

27 listopada 2014 r. w Teatrze Małym odbył się finał międzyszkolnego konkursu Jesienny Ogród Sztuk. Honorowy patronat nad imprez± sprawowała pani Daria Szczepańska – wiceprezydent miasta.  Współorganizatorami były zwi±zki zawodowe –  Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarno¶ć” Pracowników O¶wiaty i Wychowania. Sponsorem głównym konkursu był Jarosław Jankowski – wła¶ciciel  Tyskiej Sieci Internetowej KOMPUS.

 

Konkurs miał na celu propagowanie sztuki oraz szerzenie w¶ród młodzieży kunsztu tworzenia tego, co okre¶lone zostało przez starożytnych mianem kalos kagathos (piękno i dobro). Skierowany był do uczniów tyskich szkół wszystkich typów. Prace oceniano w trzech kategoriach: proza, poezja i prace plastyczne.

 

Laureaci:

 

Poezja.

Szkoły podstawowe:

„Na skrzydłach Morfeusza” – Emilia Poloczek SP 17

Gimnazja:

„Lilia” – Rozalia Kata G4

Szkoły ponadgimnazjalne:

„Idee zagubione” – Nadia Noga¶ ZS 2

 

Proza (nagrodzono pracę tylko w kategorii szkół podstawowych).

„Na Alasce: zaginiona ekspedycja” – Aleksandra Kaczmarek SP 7

 

Sztuki plastyczne.

Szkoły podstawowe:

Julia Żmuda – SP 7

Gimnazja:

Jagna Ryguła – G10 w ZS nr 1

Szkoły ponadgimnazjalne:

Konrad Rosiek – ZS nr 6

Nagrodę specjaln± otrzymała Natalia Szestak – uczennica ZS nr 6 za pracę plastyczn±.

 

W czę¶ci artystycznej uczennice i uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego (Technikum nr 3 i Gimnazjum nr 5 z Oddz. Integracyjnymi) przedstawili montaż literacko-muzyczny nawi±zuj±cy do hasła tegorocznej edycji „Moje marzenia wicher gna…”

 

Szlachetna paczka w Zespole Szkół nr 4

28.11.2014

 

Przedstawiamy efekty zbiórki artykułów do naszej Szlachetnej Paczki, która trwała zaledwie 4 dni.

 

image host

 

Drzemie w nas olbrzymi potencjał i wielkie serce :)

 

Zapraszamy - przył±czcie się do nas!

Razem możemy więcej!

 

 

Roboty Lego

24.11.2014

 

W ramach współpracy z Wyższ± Szkoł± Technologii Informatycznych w Katowicach, w listopadzie rozpoczęli¶my cykl spotkań warsztatowych prowadzonych przez WSTI.

 

 

Uczniowie klas informatycznych maj± możliwo¶ć konstruowania i programowania stworzonych przez siebie robotów Lego Mindstorms.

 

Konkurs wiedzy i praktycznych umiejętno¶ci w zawodach górniczych.

23.11.2014

 

W dniu 19.11.14r. uczniowie klasy IV GP: Rafał Grzech i Daman Kudelek oraz uczeń Szymon Brandys z klasy III GP reprezentowali szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Praktycznych Umiejętno¶ći w Zawodach Górniczych w Katowicach. Zakwalifikowali się do finału konkursu w którym zdobyli IV miejsce.

 

image host

 

Do góry...

Jeszcze tylko do wakacji.
NUMERKI :)na jutro

KONKURSY

1. Konkurs "CV" dla Klas 2,3,4

2. .