Młodzież na Start!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie w wysokości 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
 • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego
  (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
 • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (tj. nie pracują, nie uczą się, nie szkolą)
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu lub są bezrobotne, niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
 • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
 • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt - Młodzież na start

  Projekt - Młodzież na start

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1318