O Szkole branżowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Branżowa I stopnia

ELEKTRYK

Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
 • udział w pracach zespołów projektowych
 • posługiwanie się techniką komputerową

Nauczane przedmioty:

instalacje elektryczne, język angielski zawodowy, maszyny elektryczne, montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne, montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - zajęcia praktyczne,podstawy elektroniki,podstawy elektrotechniki, pomiary elektryczne i elektroniczne, rysunek techniczny, działalność gospodarcza

 

ELEKTROMECHANIK

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju a elektromechanicy należą do grupy bardzo poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał m.in.:

 • wykonać montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych;
 • zmontować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • wykonać pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych
 • zlokalizować typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonać wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadzić oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdzić działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Nauczane przedmioty:

maszyny elektryczne, język angielski zawodowy, montaz i obsługa maszyn elektrycznych- zajęcia praktyczne,  montaż i obsługa urządzeń elektrycznych - zajęcia praktyczne,podstawy elektroniki,podstawy elektrotechniki, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy konstrukcji maszyn- zajęcia praktyczne, pomiary elektryczne i elektroniczne, rysunek techniczny, urządzenia elektryczne, działalność gospodarcza,

 

Zalety nauki w SZKOLE BRANŻOWEJ:

 • przygotowane zostały odpowiednie programy nauczania, dostosowane do możliwości i aspiracji uczniów,
 • uczniowie rozwiną umiejętności praktyczne i zdobędą doświadczenie zawodowe,
 • szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną dla zawodu elektryk,
 • zajęcia praktyczne odbywają się w ciągu dwóch dni w tygodniu,
 • zajęcia praktyczne organizuje szkoła, rodzice nie muszą poszukiwać miejsca praktyk,
 • po trzech latach nauki uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe i dobre perspektywy znalezienia pracy,
 • szkoła cieszy się wysoką renomą, uzyskaną dzięki 50-letniej tradycji,
 • pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów naszej szkoły,
 • uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej,
 • uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień SEP,
 • wyniki zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk są znacznie wyższe od średniej w kraju i województwie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie zawód w cenie

  zawód w cenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-15
Data publikacji:2022-09-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2228