Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Baza Dydaktyczna

Baza Dydaktyczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Baza szkoły:

 • sześć pracowni komputerowych, każda wyposażona w 15 nowoczesnych komputerów uczniowskich oraz komputer nauczyciela, zapewniających samodzielną pracę ucznia na stanowisku, połączonych siecią z trzema serwerami,

 • cztery dobrze wyposażone pracownie pomiarów elektrycznych, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w grupach uczniowskich podzielonych na 4-5 osobowe zespoły,

 • aula szkolna ze sceną i widownią na 300 miejsc z systemem nagłośnieniowym,

 • największa w mieście sala gimnastyczna (spośród szkół ponadgimnazjalnych),

 • siłownia, sala tenisa stołowego i profesjonalna strzelnica,

 • biblioteka szkolna z programem komputerowym MOL Optivum i czytelnię multimedialną wyposażoną w 8 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu,

 • gabinet pielęgniarki,

 • bufet szkolny i automat z napojami.

Zapewniamy

 • nauczanie prowadzone przez wysokokwalifikowanych pedagogów,

 • znakomite przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • przygotowanie do matury i kontynuowania nauki na studiach,

 • nauczanie jezyków obcych: angielskiego i niemieckiego,

 • przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej (Szkolny Ośrodek Kariery).

 

Baza materialna szkoły, wyposażenie pracowni - nowoczesne i na bieżąco modernizowane:


W ZS nr 4 funkcjonują cztery dobrze wyposażone pracownie pomiarów elektrycznych, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w grupach uczniowskich podzielonych na 4-5 osobowe zespoły. Zapewniają one prawidłowe prowadzenie zajęć zarówno dla zawodu technik elektryk, jak i technik elektronik. Ze względu na specjalistyczne wyposażenie dwie pracownie są przeznaczone w szczególności do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych dla kl. IV w zawodzie technik elektryk, a jedna do ćwiczeń laboratoryjnych w zawodzie technik elektronik:

 • oscyloskopy elektroniczne,

 • zasilacze stabilizowane o regulowanej wartości napięcia i prądu oraz symetryczne,

 • rezystory i kondensatory wzorcowe,

 • multimetry cyfrowe i analogowe,

 • uniwersalne systemy pomiarowe firmy METEX,

 • generatory funkcji,

 • komputery klasy PC umożliwiające pracę na specjalistycznych programach,

 • przemysłowe sterowniki programowalne PLC,

 • stacjonarne i przenośne stanowiska do badania maszyn elektrycznych,

 • trenażery do badania typowych urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,

 • specjalistyczne mierniki do badania instalacji elektrycznych, ochrony przeciwpora?eniowej i uziomów,

 • modele układów elektronicznych cyfrowych i analogowych, umożliwiające uczniom praktyczne zapoznanie się z ich działaniem,

 • trenażery zawierające typowe układy cyfrowe i analogowe umożliwiające ćwiczącym uczniom pomiarowe badanie ich działania i wpływu modyfikacji,

 • komputery klasy PC umożliwiające symulację układów elektronicznych i łączenie lokalnej sieci komputerowej.

Wyposażenie to pozwala przeprowadzić uczniom pod kierunkiem nauczyciela ćwiczenia. i pomiary wynikające z podstawy programowej dla zawodu technik elektryk;

a nawet wykraczające ponad tę podstawę.

W ZS nr 4 działa sześć pracowni komputerowych (4 ze stanowiskami PC, 1 ze stanowiska Apple MAC oraz 4 stacje graficzne Apple MAC)), każda wyposażona w 15 nowoczesnych komputerów uczniowskich oraz komputer nauczyciela zapewniających samodzielną pracę ucznia przy stanowisku.
Sprzęt mikrokomputerowy będący na wyposażeniu pracowni jest na bieżąco modernizowany ze względu na bardzo szybki postęp techniczny w tej dziedzinie.
W pracowniach tych w zawodzie technik elektryk są prowadzone zajęcia z przedmiotów: technologia informacyjna i użytkowanie komputera.
W pracowniach tych w zawodzie technik elektronik są prowadzone zajęcia z przedmiotów: technologia informacyjna, użytkowanie komputera i pracownia podstaw techniki komputerowej, pracownia systemów mikroprocesorowych.
W pracowniach tych w zawodzie technik informatyk są prowadzone zajęcia z przedmiotów: technologia informacyjna, użytkowanie komputera, porgramowanie, grafika, multimedia, pracownia podstaw techniki komputerowej, oprogramowanie biurowe, specjalizacja.

Budowa i administrowanie lokalna siecią komputerowa szkoły oraz serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego szkoły
Budowa, rozwój oraz modernizacja wyposażenia szkolnych pracowni (sprzęt i oprogramowanie) i szkolnej sieci komputerowej są możliwe dzięki nieodpłatnej pracy nauczycieli i uczniów szkoły, także dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez Dyrekcję szkoły i Radę Rodziców, a także programom unijnym PHARE.
Działania związane z projektowaniem i administracją szkolnej sieci komputerowej oraz działania związane z serwisem sprzętu i oprogramowania komputerów znajdujących się w szkole wykonują nieodpłatnie nauczyciele przedmiotów informatycznych.
Na uwagę zasługuje stosowane w szkole rozwiązanie problemu usuwania awarii oprogramowania znajdującego się na komputerach uczniowskich - na przywrócenie wzorcowego stanu oprogramowania komputera uczniowskiego wystarczą 3 minuty, a na przywrócenia całej pracowni 10 min. Rozwiązanie to równocześnie stanowi skuteczny środek eliminacji niepożądanych treści.

6 pracowni komputerowych

Pracownie te umożliwiają realizację zajęć programowych z zakresu informatyki (oprogramowanie biurowe, multimedia i grafika komputerowa, programowanie strukturalne, programowanie obiektowe, systemy operacyjne, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej). Pracownie te wyposażone są w jednolity sprzęt komputerowy i jednolite licencjonowane oprogramowanie.
Każda pracownia wyposażona jest w 1 komputer nauczycielski oraz 15 komputerów uczniowskich o identycznych parametrach technicznych:

- pracownia 112 komputery PC

- pracownia 210 komputery PC

- pracownia 211 komputery PC

- pracownia 202 komputery PC

- pracownia 8 komputery PC

- pracownia 203 komputery PC i Apple MAC - pracownia grafiki komputerowej z oprogramowaniem m.in. Photoshop.

 • 9 stanowisk komputerowych przystosowanych do samodzielnej instalacji oraz konfiguracji systemów operacyjnych,

 • 4 stanowiska do instalacji i konfiguracji sieciowych systemów operacyjnych.

Na komputerach uczniowskich dostępny jest zarówno system operacyjny z rodziny Microsoft, jak i system operacyjny z rodziny Linux oraz MAC OS.
Realizacja wybranych, wymagających specjalistycznego oprzyrządowania, zajęć z przedmiotów:

- systemy operacyjne
- sieci komputerowe
- urządzenia techniki komputerowej

odbywa się w oparciu o specjalistyczne stanowiska dydaktyczne zbudowane przez nauczycieli przedmiotów informatycznych.

Specjalistyczne stanowiska dydaktyczne
Obecnie szkoła posiada 14 specjalistycznych stanowisk dydaktycznych, które umożliwiają między innymi wykonywanie ćwiczeń praktycznych z zakresu:

- instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych
- budowy i konfiguracji struktur sieciowych oraz instalacji systemów sieciowych
- budowy i konfiguracji zestawów komputerowych.

 

Lokalna sieć komputerowa + WiFi w całej Szkole
Wszystkie komputery znajdujące się w pracowniach komputerowych są przyłączone do lokalnej sieci komputerowej szkoły opartej o światłowody.. Jest to sieć 130 Mb/s, zapewniająca dostęp do Internetu wszystkim komputerom do niej przyłączonym. Dostęp do Internetu realizowany jest poprzez łącze DSL 1000. Szkoła posiada własną domenę zs4.tychy.edu.pl oraz na własnym serwerze utrzymuje swoją stronę www.
Szkolna sieć komputerowa jest zbudowana w oparciu o 3 sieciowe platformy programowe. Są to:

- serwer Windows
- serwer Linux.

Szkoła posiada licencje na używane oprogramowanie sieciowe.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

 • Powiększ zdjęcie Baza dydaktyczna ZS4

  Baza dydaktyczna ZS4

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:260