Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Patron

Patron

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PATRON SZKOŁY

Prof. dr hab. inż. Janusz Groszkowski

W lutym 2003 roku Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby szkole, której w ostatnim czasie tak często zmieniano nazwy nadano imię. Patron określi nas jednoznacznie, niezależnie od przyszłych reform i reorganizacji.
W ogłoszonym konkursie postawiono dwa warunki: kandydat musi być Polakiem i mieć znaczące zasługi dla rozwoju techniki. Wśród zgłaszanych propozycji pojawiły się nazwiska między innymi Stanisława Staszica, Ernesta Malinowskiego, Ignacego Domeyki, Wacława Sierpińskiego, Tadeusza Sendzimira i Janusza Groszkowskiego. W dwustopniowym głosowaniu (wśród uczniów i nauczycieli) najwięcej głosów zdobył Janusz Groszkowski. Kandydatura ta uzyskała także poparcie Rady Rodziców.
Profesor - uznawany za ojca polskiej elektroniki - jest najlepszym patronem zespołu szkół, w którym wiodącą role pełni Technikum Elektroniczno - Elektryczne.
Problemem, który w dorobku profesora Janusza Groszkowskiego zajmuje jedno z pierwszych miejsc, zarówno pod względem ważności i liczby publikacji, jak i międzynarodowego rozgłosu i uznania, jest nieliniowa teoria drgąń generatorów elektronicznych. Metoda analizy drgań pozwoliła na sformułowanie znanego na całym świece równania Groszkowskiego.
Drugą dziedziną, w rozwój której wniósł istotny wkład Janusz Groszkowski, jest problematyka wysokiej próżni, a zwłaszcza zagadnienie pomiarów bardzo niskich ciśnień. Ukoronowaniem badań było skonstruowanie głowicy jonizacyjnej, zdolnej do pomiaru najwyższej próżni, nazwanej głowicą Janusza Groszkowskiego.
Prof. dr hab. inż. Janusz Groszkowski jest autorem około 300 publikacji i książek naukowych, w większości tłumaczonych na wiele języków. Od 1933 roku był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a po wojnie Polskiej Akademii Nauk, w latach 1963-71 był jej prezesem.
W czasie wojny współpracował z wywiadem AK. Jego udział w rozszyfrowaniu systemu kierującego pociskami V-2 i systemu radarowego wroga jest powszechnie znany. Za swe zasługi został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Jesteśmy ósmą szkołą w Polsce, której patronem jest Janusz Groszkowski.

Czy wiecie, że... Janusz Groszkowski swoje badania kontynuował w czasie II wojnyświatowej. To właśnie on w dużej mierze przyczynił się do rozszyfrowania budowy oraz elektrycznego układu sterowania niemieckich rakiet V-2, co pozwoliło aliantom zakłócać ich lot. Opracowana przez Niemców rakieta V2 była w 1944 r. używana do bombardowania Londynu, Paryża i Brukseli. – Aliantom zależało na zdobyciu jej planów i odkryciu zasad konstrukcji, aby mogli skutecznie przygotować się do obrony przed jej atakami. Brał czynny udział w ruchu oporu - opracował dla łączności Armii Krajowej proste nadajniki sterowane kwarcem. Spośród wielu odznaczeń, które posiadał, najbardziej cenił sobie Złoty Krzyż Virtuti Militari za udział w walce z okupantem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2034