Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 INFORMACJA O REKRUTACJI

na rok szkolny 2023/2024

 

UWAGA: Prosimy uczniów by przynosili swoje świadectwa w najszybszym możliwym terminie

oraz wprowadzili oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej : zakładka ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ. 

 

UWAGA:  Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku posiadania wolnych miejsc

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/free_places.html - tutaj można sprawdzić wolne miejsca w szkołach) odbywa się w terminach:

- 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r. w godzinach 9.00-12.00 składanie podań

(proszę podać preferowany kierunek - tylko z wykazanych wolnych miejsc)

wraz z kopią świadectwa oraz kopią wyników z egzaminu

- 8 sierpnia 2023 r. lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- 8 do 14 sierpnia 2023 r. w godz. 9.00-12.00 potwierdzanie woli przyjęcia

poprzez doniesienie oryginałów dokumentów

- 16 sierpnia 2023 r. lista przyjętych i nieprzyjętych

 

REGULAMIN REKRUTACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS 1 W ROKU SZKOLNYM
2023/24
TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATA
WYMAGANE DOKUMENTY (1-WDŻ, zgody   2-Rodzice, klauzula   3-religia)

Od dnia 18 lipca 2023 r. do dnia 26 lipca 2023 r. należy donieść wypełnione zgody (nr 1, 2 – obowiązkowe dla wszystkich, nr 3 dla zainteresowanych).

Formularze do odebrania od 18 lipca 2023 r., po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Będą również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce: REKRUTACJA / WYMAGANE DOKUMENTY

1-WDŻ, zgody  2-Rodzice, klauzula inf.   3-religia


ZASADY PUNKTACJI

TERMINY I GODZINY BADAŃ LEKARSKICH

BADANIA LEKARSKIE – 20, 24 i 25 lipca 2023 r. (w szkole)

WYDANIE SKIEROWANIA NA BADANIA 18 do 19 lipca 2023 r.

Osoby, które będą na liście zakwalifikowanych w Technikum nr 3 lub Branżowej Szkole I stopnia nr 1

w dniach od 18 lipca do 19 lipca 2023 r. zgłaszają się do szkoły po odbiór skierowania na badania.

W dniach 20, 24 i 25 lipca 2023r. w wyznaczonych godzinach

- ze skierowaniem należy udać się do lekarza przyjmującego na terenie szkoły.

 

Na badanie kandydat przychodzi razem z rodzicem / opiekunem prawnym.

 

KIERUNKI NAUCZANIA

TECHNIKUM NR 3

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK AUTOMATYK

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

ELEKTRYK

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tychach na rok szkolny 2023/2024

będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO

Na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego będzie można: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn.uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

  • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
  • zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

 

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcia do szkoły, wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

  • w Internecie na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,
  • jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,
  • wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców/opiekunów prawnych o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą,prowadzone jest na wniosek rodzica /opiekuna prawnego/ złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic /opiekun prawny/ nie podpisał,
  • wniosek można także przesłać do szkoły elektronicznie – wymagane podpisy elektroniczne opiekunów,
  • na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu(PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej,
  • zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA! PAMIĘTAJ!

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole,

która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

·        zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych).

 

Informacja o oddziałach, terminach składania dokumentów, podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych i sposobach punktacji jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły w regulaminie rekrutacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18186